Trang tin giải trí vui vẻ - hài hước nhất Việt Nam
Qc

Những người như thế nào thì có quyền nộp đơn đăng ký nhãn hiệu?

phong luu | 07/07/2015

Quyền nộp đơn đăng ký nhãn hiệu

– Tổ chức hoặc cá nhân tiến hành hoạt động sản xuất,kinh doanh hợp pháp có quyền đăng ký nhãn hiệu, đăng ký kiểu dáng công nghiệp dùng cho hàng hoá hoặc dịch vụ do mình sản xuất hoặc kinh doanh;
– Tổ chức hoặc cá nhân khác tiến hành hoạt động thương mại hợp pháp có quyền nộp đơn đăng ký nhãn hiệu do mình đưa ra thị trường nhưng do người khác sản xuất với điều kiện người sản xuất không sử dụng nhãn hiệu đó cho sản phẩm tương ứng và không phản đối việc nộp đơn nói trên;

– Đối với nhãn hiệu tập thể, quyền nộp đơn thuộc về tổ chức,cá nhân đại diện cho tập thể các cá nhân hoặc chủ thể khác cùng tuân theo quy chế sử dụng nhãn hiệu tương ứng.

– Quyền nộp đơn, kể cả đơn đã nộp, có thể được chuyển giao cho cá nhân hoặc các chủ thể khác thông qua văn bản chuyển giao quyền nộp đơn.

Nộp đơn đăng ký nhãn hiệu
– Đơn đăng ký nhãn hiệu được nộp tại Cục Sở hữu trí tuệ Việt Nam.
Hoặc đại diện Sở hữu trí tuệ

– Tổ chức, cá nhân Việt Nam có quyền tự mình nộp đơn đăng ký nhãn hiệu, hoặc có thể (không bắt buộc) thông qua dịch vụ trung gian của một Tổ chức dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp,thay mặt mình làm và nộp đơn.

– Tổ chức,cá nhân nước ngoài không thường trú hoặc không có đại diện hợp pháp, không có cơ sở kinh doanh thực thụ ở Việt Nam nộp đơn thông qua việc uỷ quyền cho Tổ chức dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp.

– Lệ phí đăng ký nhãn hiệu có thể được nộp bằng tiền mặt, séc chuyển khoản hoặc uỷ nhiệm chi cho Cơ quan đăng ký nhãn hiệu.

Dịch vụ tư vấn mua bán sáp nhập công ty của Leadconsult bao gồm
· Thẩm tra, đánh giá tình trạng pháp lý của công ty, dự án thuộc đối tượng mua bán, sáp nhập;
· Tư vấn và cảnh báo rủi ro pháp lý của các giao dịch mua bán, sáp nhập, chuyển nhượng của cổ phần.
· Tư vấn, hướng dẫn và kiểm tra tuân thủ pháp luật, chế độ báo cáo và công bố thông tin từ các hoạt động mua bán, sáp nhập;
· Tư vấn hợp đồng, soạn thảo, tham gia đàm phán các giao dịch về mua bán sáp nhập công ty;
· Soạn thảo và cập nhập tài liệu về tổ chức và hoạt động của doanh nghiệp.
· Thực hiện các thủ tục hành chính, pháp lý về mua bán sáp nhập doanh nghiệp;
· Các dịch vụ tư vấn luật khác có liên quan đến chuyển nhượng dự án, mua bán sáp nhập doanh nghiệp;

Mua bán nhượng quyền thương hiệu, Bảo hộ quyền…