Trang tin giải trí vui vẻ - hài hước nhất Việt Nam
Qc

Nệm chống dị ứng cho bệnh nhân bị hen suyễn

admin | 03/04/2015

Việc sử dụng nệm giá rẻ chống dị ứng bao gồm những bệnh nhân bị bệnh hen suyễn có thể dẫn đến việc giảm lớn về mức độ bụi trong nhà chất gây dị ứng trong mẫu bụi. Ngoài việc giảm gây phế quản, có rất ít dữ liệu về tác dụng của nệm bìa về hiệu quả lâm sàng và chất lượng cuộc sống ở những bệnh nhân có vấn đề về bệnh hen suyễn nặng.

Ba mươi bệnh nhân bị hen suyễn và dị ứng đã được nằm trên nem lo xo đã được nghiên cứu trong một nghiên cứu ngẫu nhiên, mù đôi, dùng giả dược nghiên cứu kiểm soát. Trước và sau khi sử dụng vỏ chống dị ứng cho 1 năm, bụi đã được thu thập từ các nệm để xác định nồng độ của phế quản và chất lượng cuộc sống đã được đo. Các bệnh nhân ghi được các triệu chứng của họ (phổi và mũi), buổi sáng và buổi tối các giá trị lưu lượng đỉnh cao, và thuốc giải cứu cho nhiều ngày trước và sau thời gian can thiệp.

Có giảm đáng kể nồng độ của trong bụi thu thập được từ các nệm ở nhóm điều trị tích cực sau 1 năm so với trước khi điều trị. Không có sự thay đổi đã được tìm thấy ở nhóm dùng giả dược. Trong cả hai nhóm điều trị tích cực và giả dược đã có sự cải thiện đáng kể. Chất lượng cuộc sống được cải thiện tương tự ở cả hai nhóm. Điểm số triệu chứng của đường hô hấp thấp hơn không thay đổi đáng kể trong cả hai nhóm. Một sự giảm đáng kể về điểm số triệu chứng mũi đã được nhìn thấy trong các nhóm tích cực điều trị so với điều trị trước, nhưng không có sự khác biệt đáng kể giữa các nhóm. Không có thay đổi trong buổi sáng và buổi tối các giá trị lưu lượng đỉnh cao, biến đổi dòng chảy cao điểm, cũng không phải trong việc sử dụng các thuốc cứu hộ đã tìm thấy trong cả nhóm.

Việc sử dụng nệm gấp chống dị ứng bao gồm các kết quả trong việc giảm đáng kể trong nồng độ trong phòng ngủ thảm. Tuy nhiên, ở những bệnh nhân có vấn đề về bệnh hen suyễn nặng, đường hàng không và thông số lâm sàng không bị ảnh hưởng bởi việc tránh gây dị ứng này có hiệu quả.