Trang tin giải trí vui vẻ - hài hước nhất Việt Nam
Qc

Mua bán sáp nhập công ty có lợi ích gì?

phong luu | 04/07/2015

Thực tế là, có một đội ngũ lãnh đạo cam kết cao và hiểu rất rõ mục tiêu đề ra là một yếu tố quyết định thành công trong bất cứ nỗ lực thay đổi nào, do vậy quản trị thay đổi trong bất cứ thương vụ mua bán sáp nhập công ty  nào phải cần được dẫn dắt và cần chỉnh bởi đội ngũ quản lý cấp cao, không chỉ trong quá trình tiến hành ký kết mua bán sáp nhập và cả quá trình sau đó.

 

 

Chúng tôi tin rằng công thức dưới đây sẽ giúp quá trình tích hợp sau sáp nhập diễn ra hiệu quả:

1. Mục tiêu và kết quả thu được được định nghĩa rõ ràng

Để có thể đem nhân viên sát lại làm việc hiệu quả, hợp tác và đem lại kết quả cao nhất, một mục đích doanh nghiệp cao hơn phải được làm rõ để đoàn kết hai bên sáp nhập. Mục đích doanh nghiệp mới này phải kèm theo những mục tiêu cụ thể nhằm tăng cường lợi thế cạnh tranh cho công ty sau sáp nhập và đưa ra một lộ trình công danh cụ thể cho đội ngũ nhân sự quản lý cấp trung để giúp họ hiểu rõ họ phải hội tụ những điều kiện cần và đủ nào để được thăng tiến.

2. Rõ ràng trong Lãnh đạo

Một trong những khía cạnh quan trọng nhất là quyết định cử những ai sẽ cầm chịch quá trình thay đổi. Nhóm người này phải bao gồm những người có khả năng trao quyền và gây ảnh hưởng tốt tới nhân viên, sở hữu những chuyên môn cần thiết, có uy tín và quyền truy cập những nguồn lực của công ty. Đồng thời, cũng rất quan trọng khi lập bản đồ cam kết cho tất cả cấp lãnh đạo và nhân viên. Đối với cấp nhân viên, hãy hỏi suy nghĩ của từng người về cách họ có thể làm để giúp cho quá trình tích hợp sau sáp nhập thành công. Cách làm này sẽ giúp tạo không gian riêng cho nhân viên và cho họ một vai trò để đóng góp.

3. Văn hoá doanh nghiệp hợp tác

Trong bất cứ tổ chức nào, bất kể là đã được cho vào văn bản chính thức hay chỉ bằng miệng, luôn luôn tồn tại một văn hoá doanh nghiệp. Khi hai công ty sáp nhập, văn hoá doanh nghiệp vốn có của mỗi công ty cần phải được định nghĩa rõ ràng nhằm xác định ra những khía cạnh chung cũng như những lỗ hổng và khoảng cách văn hoá. Và dựa vào mục đích chiến lược của doanh nghiệp, xây dựng nên một văn hoá doanh nghiệp có tính bao hàm nhằm tận dụng triệt để những tập quán tốt nhất của mỗi bên. Chúng tôi phát hiện ra rằng khi văn hoá doanh nghiệp được tích hợp theo một quá trình cụ thể và công bằng, đội ngũ nhân sự quản lý cấp trung sẽ sẵn sàng tham gia và cam kết vào quá trình tích hợp hai doanh nghiệp một cách hiệu quả hơn.