Truyện tình yêu giới trẻ, những tâm sự lãng mạn của tuổi mới lớn