Tin tức công nghệ, Thông tin thế giới số internet điện thoại máy tính và ứng dụng